Wi(e)lskracht

Werkwijze Wi(e)lskracht

Mijn doel is om mensen te motiveren om zichzelf te bevrijden van beperkende gedachten, meer in het nu te gaan leven en daardoor effectiever gebruik te gaan maken van hun kracht.

Door het verbinden van kennis, passie en kwaliteiten heb ik mijn eigen werkwijze ontwikkeld. Ik coach intuïtief, waardoor ik de kern van een ‘probleem’ kan zien en vervolgens plaats ik het in een grotere context. Momenteel volg ik een vierjarige therapeuten opleiding, wat maakt dat integratieve therapie steeds meer een plek krijgt binnen mijn werk. De kennis die ik opdoe, in combinatie met mijn intuïtief vermogen, maakt dat ik een ruime schatkist bezit om een ander te begeleiden. 

Ik start altijd met een intake. Het eerste contact bepaalt of mijn aanbod aansluit bij jouw behoefte en vraag. Als het wederzijds klikt, gaan we een samenwerking aan. Mijn manier van coachen is bewustzijnscoaching. We richten ons op het horen van jouw innerlijke stem, zodat jij zelf oplossingen kunt vinden en de kracht kunt aanboren om stappen te zetten. Aangezien ik van mening ben dat alleen praten niet altijd voldoende is, werk ik aan de hand van verschillende oefeningen om zo op verschillende lagen van bewustzijn inzichten te krijgen.

Interesse? Zie aanbod voor meer informatie.

Door Wilskracht en (Levens)wiel te combineren is de naam Wi(e)lskracht ontstaan

Wilskracht: de milde kracht die nodig is om contact te maken met jouw binnenste.

Wil: mijn eigen naam, Willeke, die verwijst naar mijn kracht waarmee ik mensen ondersteun in hun proces.

Wiel: het Levenswiel is rode draad in mijn leven en werk